زبان
FA
EN

صنعتی > دستگاههای بالانس با ترزه (محور) خوابیده > گنجایش 500 تا 10000 کیلوگرم

Z750-G-TC

با گنجایش 1100 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z2000-G-TC

با گنجایش 3000 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z4500-TC

با گنجایش 6000 کیلوگرم

بیشتر>>>

Z8000-G-TC

با گنجایش 10000 کیلوگرم

بیشتر>>>img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito..png" alt="img" />

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.