زبان
FA
EN

آرشیو تازه ها

تازه هابیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

4/12/2018


در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران پذیرای شما خواهیم بود.

شانزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه، جایگاه همیشگی نمایشگاه های تهران.

سالن 41B

شماره 2128img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.