زبان
FA
EN

آرشیو تازه ها

تازه هابیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

1395/1/27


در بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران پذیرای شما خواهیم بود.

شانزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه، جایگاه همیشگی نمایشگاه های تهران.

سالن 18، شمارۀ 2250

 img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.