زبان
FA
EN

آرشیو تازه ها

تازه ها



بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

3/15/2017


در بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران پذیرای شما خواهیم بود.

شانزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه، جایگاه همیشگی نمایشگاه های تهران.

سالن 5، شمارۀ 1560



img

Siamo spiacenti il vostro browser non consente una corretta visualizzazione del sito.

Scaricate un browser adeguato oppure aggiornate Internet Explorer.

Grazie.